8 września ŚWIATOWY DZIEŃ WELLBEINGU!

Dziś to mamy dzień!
  • Dzień Dobrych Wiadomości
  • Dzień Marzyciela
  • ...ale przede wszystkim: 
Dzie wellbeingu 8 wrzeniajpgPierwsze obchody Światowego Dnia Wellbeingu zorganizowane zostały w Polsce w 2018 roku przez Wellbeing Institute.

Celem tego dnia jest szerzenie świadomości na temat wellbeingu i inspirowanie ludzi do zwrócenia uwagi na swoje zdrowie i równowagę psychiczną.

Świetny więc to moment na próbę odpowiedzi na pytanie: co to właściwie jest ten wellbeing...?

W swoim artykule na łamach pisma ATEST - Ochrona Pracy, w wydaniu wrześniowym, napisałam:

"Wellbeing – słowo, które pojawia się coraz częściej w kontekście zarządzania organizacjami, zarządzania ludźmi, HR czy bezpieczeństwem pracy. Pochodzi od dwóch angielskich słów „well” – dobrze i „being” – bycie, czasem jako synonim stosowane jest słów „Wellness” (np. obszar „corporate wellness” zajmuje się podobnymi kwestiami, choć mniej kompleksowo). Na język polski często tłumaczone jako „dobrostan”, ale równie często używane po prostu w angielskiej wersji i odmieniane zgodnie z zasadami języka polskiego."


oraz

"Zawsze jednak sprowadza się do stanu, w którym czujemy się dobrze, spełnieni i szczęśliwi. Można też się spotkać z określeniem „happiness at work” – szczęście w pracy, a osoby zajmujące się tym obszarem często nazywane są „menadżerami szczęścia” i zajmują się tym, żeby ludziom pracowało się dobrze. Jest to znów nieco mniej kompleksowe ujęcie podobnego tematu. Pod każdą z tych nazw kryje się przekonanie, że praca nie powinna być i w określonych warunkach nie jest karą i mozołem, ale drogą do rozwoju każdego z nas jako człowieka, dającą oprócz środków do życia także satysfakcję i poczucie spełnienia. Właściwe pojęcie wellbeing, dotyczy holistycznego podejścia do człowieka i stawiania go w centrum wszelkiej działalności. Wellbeing zatem to nie tylko kwestie zdrowia fizycznego, ale również obszary psychiczne i społeczne. Często definiowany jest też jako stan homeostazy pomiędzy zasobami i wyzwaniami (za Rachel Dodge). "

Każdy może go jednak definiować inaczej, bo mimo, iż istnieją uniwersalne elementy, dla każdego z nas szczęście, sukces, poczucie spełnienia może zależeć od nieco innych czynników...

... a jeśli chodzi o zastosowanie w organizacjach:

"W kontekście organizacji, wellbeing oznacza postawienie człowieka w centrum, jako głównego zasobu i umożliwienie mu realizowania siebie we wszystkich obszarach niezbędnych do poczucia spełnienia. Przy czym nie chodzi tu o ZAPEWNIENIE tego spełnienia, „uszczęśliwianie na siłę”, czy też skupianie się wyłącznie na pozytywach i tworzenie nierealistycznych, przesadnie wyidealizowanych oczekiwań. Wellbeingowe organizacje skupiają się raczej na stworzeniu takich warunków we wszystkich obszarach swojego funkcjonowania, by związanym w nią osobom (bo nie tylko o pracowników chodzi) UŁATWIAĆ I WSPIERAĆ bezpieczne, wygodne i szczęśliwe działanie na jej rzecz."


Czym dla Ciebie jest wellbeing?